นักกีฬาฮอกกี้ทีมหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาฯ ครั้งที่ 39

นักกีฬาฮอกกี้ทีมหญิงของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกได้เป็นตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้ของจังหวัดนครนายกในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์"

ทดสอบทักษะกีฬานักเรียน เพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันคริสต์มาส และจับสลากของขวัญปีใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมและ Spelling Bee มีการแสดงละคร การแสดงเต้น Cover K - POP และจับสลากของขวัญปีใหม่ โดยมีท่าน ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรัยนกีฬาจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

งานกีฬาสี ปี2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 งานกิจกรรมและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ัจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการมีน้ำใจนักกีฬาให้กับบุคลการและนักเรียน โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล(เปตอง ฟุตซอล ) กีฬาสนุกสนาน(ชักกะเยอ กินวิบาก กอล์ฟคนจน และวิ่งซุปเอร์แมน) และมีการประกวดกองเชียร์

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2561

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีืที่ 1 จำนวน 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาเรือพาย(ชาย/หญิง) กีฬายิงธนู(หญิง) และกีฬาฮอกกี้(ชาย/หญิง) ตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2561 สามารถดาวน์โหลดเอกสารรายละเอียดการรับสมัครเข้าเรียน และใบสมัคร ได้ที่ดาวน์โหลดเอกสารต่างๆ

แสดง 51 ถึง 55 จาก 65 ผลลัพธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียนกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-349-613
โทรสาร : 037-349-612
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://nyss.me