ทดสอบทักษะกีฬานักเรียน เพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561 มีจำนวน 3 ชนิดกีฬา คือ กีฬาเรือพาย ยิงธนูและฮอกกี้