งานกีฬาสี ปี2560

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2560 งานกิจกรรมและนันทนาการ ฝ่ายกิจการนักเรียนได้ัจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน เพื่อเสริมสร้างความสามัคคี และการมีน้ำใจนักกีฬาให้กับบุคลการและนักเรียน โดยมีการแข่งขันกีฬาสากล(เปตอง ฟุตซอล ) กีฬาสนุกสนาน(ชักกะเยอ กินวิบาก กอล์ฟคนจน และวิ่งซุปเอร์แมน) และมีการประกวดกองเชียร์