การแข่งขันกีฬาฮอกกี้ และกีฬาเรือพาย “ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครนายก” ประจำปี 2565

วันที่ 10 – 12 ธันวาคม 2564 สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายกจัดการแข่งขันกีฬาฮอกกี้ และกีฬาเรือพาย “ชิงชนะเลิศแห่งจังหวัดนครนายก” ประจำปี 2565 เพื่อเป็นการส่งเสริมกีฬาฮอกกี้และกีฬาเรือพายในระดับมัธยมศึกษา ให้สอดคล้องกับการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ อันเป็นวัตถุประสงค์หลักของโรงเรียนกีฬา ณ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

การรับนักเรียน ชุดที่ 1 (นักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน)เข้าโรงเรียน

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ดำเนินการรับนักเรียน ชุดที่ 1 (นักเรียนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน)เข้าโรงเรียน โดยมีการตรวจ ATK พร้อมฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลองครักษ์ จังหวัดนครนายก ก่อนเข้ากักตัวที่โรงเรียน 14 วัน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลองครักษ์ และผู้ที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันนี้ทุกท่านค่ะ

พิธีทำบุญโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

วันศุกร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2561 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นำโดย นาย ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นาย วรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม รองผู้ประสานงาน พร้อมด้วยนักเรียนและบุคลากรของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้ร่วมพิธีทำบุญโรงเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ครู ผู้ฝึกสอน บุคลากร และนักเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

กิจกรรมวันลอยกระทง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมสระน้ำหน้าโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นาย ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นำนักเรียนและบุคลากรของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง มีการแข่งขันประกวดกระทงที่มีความสวยงามและสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย และขอขมาพระแม่คงคา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก โดย ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการฯ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคลองเทพโลก และวัดคลองหนึ่ง อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

แสดง 11 ถึง 15 จาก 21 ผลลัพธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียนกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-349-613
โทรสาร : 037-349-612
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://nyss.me