กิจกรรมวันลอยกระทง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณริมสระน้ำหน้าโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นาย ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นำนักเรียนและบุคลากรของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง มีการแข่งขันประกวดกระทงที่มีความสวยงามและสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย และขอขมาพระแม่คงคา

กิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา วันที่ 27 กรกฎาคม 2561

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก โดย ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการฯ นำคณะครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนพรรษาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ วัดคลองเทพโลก และวัดคลองหนึ่ง อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก

แสดง 11 ถึง 15 จาก 18 ผลลัพธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียนกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-349-613
โทรสาร : 037-349-612
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://nyss.me