กิจกรรมวันลอยกระทง

วันพฤหัสบดี ที่ 22 พฤศจิกายน 2561

ณ บริเวณริมสระน้ำหน้าโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

นาย ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นำนักเรียนและบุคลากรของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก เข้าร่วมกิจกรรมวันลอยกระทง มีการแข่งขันประกวดกระทงที่มีความสวยงามและสร้างสรรค์ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมและประเพณีไทย และขอขมาพระแม่คงคา