ทีมนักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้รับรางวัลชนะเลิศกรมพลศึกษา

​ขอแสดงความยินดีกับผู้ฝึกสอนและทีมนักกีฬาฮอกกี้โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (ชาย) รางวัลชนะเลิศประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี (หญิง)

ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง 2561

วันที่ 29 เมษายน 2561 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้จัดการปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง

นักกีฬาฮอกกี้ทีมหญิง ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง และนักกีฬาหญิงยอดเยี่ยม จากการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาฯ ครั้งที่ 39

นักกีฬาฮอกกี้ทีมหญิงของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกได้เป็นตัวแทนนักกีฬาฮอกกี้ของจังหวัดนครนายกในการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 39 "ขุนด่านเกมส์"

ทดสอบทักษะกีฬานักเรียน เพื่อเข้าเรียน ปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้ทดสอบสมรรถภาพทางกาย ความถนัดและความสามารถทางทักษะกีฬา นักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อ ปีการศึกษา 2561

กิจกรรมวันคริสต์มาส และจับสลากของขวัญปีใหม่

วันที่ 26 ธันวาคม 2561 ฝ่ายวิชาการ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสซึ่งมีกิจกรรมการแข่งขันเปิดพจนานุกรมและ Spelling Bee มีการแสดงละคร การแสดงเต้น Cover K - POP และจับสลากของขวัญปีใหม่ โดยมีท่าน ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรัยนกีฬาจังหวัดนครนายก เป็นประธานในพิธีเปิดงาน

แสดง 21 ถึง 25 จาก 37 ผลลัพธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียนกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-349-613
โทรสาร : 037-349-612
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://nyss.me