ทำบุญโรงเรียน ประจำปี 2564

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

พิธีทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร ครู ผู้ฝึกสอน บุคลากร และนักเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก โดย นายยุทธพร วงศ์วิชิต ผู้ประสานงานโครงการฯ เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วิทเวช วงศ์เพม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้อำนวยการโรงเรียนจังหวัดชลบุรี นายสุวรรณ คงทน รองฝ่ายบริหารและคณะจากโรงเรียนกีฬาอ่างทองร่วมพิธีทำบุญในครั้งนี้