ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้นำบุคลากรและนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดคลองเทพโลก

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทำสกู๊ปข่าวนักกีฬาเยาวชน นักกีฬาเรือคยัค คือ เด็กชาย จรรยาวุธ มั่งจิตรและเด็กหญิง พัชราภรณ์ ชูจันทร์ นักกีฬาเยาวชนที่มีผลงานเป็นเลิศ

วัน ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ติดต่อประสานงานทำสกู๊ปข่าวนักกีฬาเยาวชนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายกที่มีผลงานเป็นเลิศ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายกพิจารณาแล้วเห็นควรเลือก นักกีฬาเรือคยัค คือ เด็กชาย จรรยาวุธ มั่งจิตรและเด็กหญิง พัชราภรณ์ ชูจันทร์ นักกีฬาของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนที่มีผลงานเป็นเลิศ ทำการถ่ายทำ ณ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

ต้อนรับคณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียนจากโรงเรียน Teck Whye จากประเทศสิงคโปร์

วัน พฤหัสบดี ที่ 8 พฤศจิกายน 2561 โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นำโดย นาย ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก นาย วรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม รองผู้ประสานงาน พร้อมด้วยนักเรียนและบุคลากรของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้ทำการต้อนรับคณะครู ผู้ฝึกสอน และนักเรียนจากโรงเรียน Teck Whye จากประเทศสิงคโปร์ และได้มีการประลองทักษะทางกีฬา คือ กีฬาฮอกกกี้ และกีฬายิงธนู เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทางด้านกีฬา

แสดง 6 ถึง 10 จาก 36 ผลลัพธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียนกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-349-613
โทรสาร : 037-349-612
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://nyss.me