ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

ทั้งนี้ขอให้ผู้มีรายชื่อตามประกาศข้างต้นมารายงานตัวใน วันเสาร์ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น. ณ สนามกีฬาฮอกกี้ในร่ม โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก อำเภอ องครักษ์ จังหวัดนครนายก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและตรวจสุขภาพเพื่อเข้าเรียนโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ เวลา ๐๗.๐๐-๐๘.๓๐ น. ณ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก หากไม่มารายงานตัวตามวัน เวลา ดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์

กิจกรรมเวียนเทียนวันมาฆบูชา

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 งานส่งเสริมเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรม ฝ่ายกิจการนักเรียน โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก ได้นำบุคลากรและนักเรียนไปร่วมกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดคลองเทพโลก

สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ทำสกู๊ปข่าวนักกีฬาเยาวชน นักกีฬาเรือคยัค คือ เด็กชาย จรรยาวุธ มั่งจิตรและเด็กหญิง พัชราภรณ์ ชูจันทร์ นักกีฬาเยาวชนที่มีผลงานเป็นเลิศ

วัน ศุกร์ ที่ 9 พฤศจิกายน 2561 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 ได้ติดต่อประสานงานทำสกู๊ปข่าวนักกีฬาเยาวชนสังกัดสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายกที่มีผลงานเป็นเลิศ สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดนครนายกพิจารณาแล้วเห็นควรเลือก นักกีฬาเรือคยัค คือ เด็กชาย จรรยาวุธ มั่งจิตรและเด็กหญิง พัชราภรณ์ ชูจันทร์ นักกีฬาของโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายกให้เป็นนักกีฬาเยาวชนที่มีผลงานเป็นเลิศ ทำการถ่ายทำ ณ โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

แสดง 6 ถึง 10 จาก 37 ผลลัพธ์

ปฏิทินกิจกรรม

ติดต่อโรงเรียนกีฬา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก
บ้านทุ่งคลอง 2 หมู่ 3 ต.ทรายมูล อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทรศัพท์ : 037-349-613
โทรสาร : 037-349-612
อีเมล์ :
เว็บไซต์ : http://nyss.me