ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

ประกาศโครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบทักษะกีฬา ประจำปีการศึกษา 2562

ดาวน์โหลดเอกสาร 5f986067cb-prakas-ray-chux-nakreiyn-thi-mi-siththi-sxb-pi-kar-suksa-2562.pdf