การแข่งขันเทควันโด รายการ "สุพรรณบุรี เทควันโด แชมเปี่ยนชิพ ครั้งที่ 1"


น้องหยก เด็กหญิงนวลวรรณ ยงยอด ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ในรุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง น้ำหนัก 39-42 กก.

น้องเปรี้ยว เด็กหญิงสิริวรรณ ศรีหาญ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 3 เหรียญทองแดง ในรุ่นอายุ 13-14 ปี หญิง น้ำหนัก 50-54 กก.

น้องทราย เด็กหญิงกัลยารัตน์ หวั่นอินตา ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับที่ 1 เหรียญทอง ในรุ่นอายุ 11-12 ปี หญิง น้ำหนัก 39-40 กก.