งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาทดสอบสมรรถภาพนักเรียน

วันที่ 22 พ.ย. 2560 งานศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา ฝ่ายพัฒนาการกีฬาได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายนักเรียน ณ บริเวณสนามฮอกกี้ในร่ม โรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก