นักกีฬาเรือพายได้ผ่านรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"

ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาเรือพายคือเด็กชายศิริศักดิ์ ชูจันทร์ ประเภท คยัคยุวชนชาย เด็กชายกิตติธัช มั่งจิตรและเด็กชายวุฒิพร วงษา ประเภท คยัค 2 คน ได้ผ่านรอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 34 "น่านเกมส์"