โครงการจัดทำยุทธศาสตร์

เมื่อวันที่ 17 - 18 ตุลาคม 2560 ดร.ธนกร มีหินกอง ผู้ประสานงานโครงการจัดตั้งฯ นายวรเชษฐ์ หมัดอะดั้ม รองผู้ประสานงานโครงการฯ คณะครู เข้าร่วมโครงการจัดทำยุทธศาสตร์ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง พ.ศ. 2561 - 2565 ณ โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง