รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565

โครงการจัดตั้งโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครนายก สังกัดมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครนักเรียน ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2565

</div>    
        </div>
          </div>

  </div>
</div>
    <script src=